تبلیغات
. - یا لطیــــــــف...!
تاریخ : شنبه 13 خرداد 1391 | 12:25 ق.ظ | نویسنده : مـــ . ن می نویسد
 

 

بی ارزش و بی قیمت و خوارم نکنی

 

دلخسته و آشفته و زارم نکنی

 

صد شکر که محتاج تو و لطف توام

 

هرگز تو به خلق واگذارم نکنی

 

 

برادران یوسـف وقتـی می‌خواسـتند یوسف را به چـاه بیفکنند، یوسف لبـخندی زد.

یهودا (یکی از برادران) پرسید: چـرا خندیدی؟ اینجا که جای خـنده نیـست! یوسـف

گفت: روزی در فکر بودم چگونه کسـی می‌تواند به من اظهار دشـمنی کند با اینکه

برادران نیرومندی دارم! اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد، تا بدانم که

نباید به هیچ بنده ای تکیه کرد.

 

                                                                         «داستان‌ها و پندها، ج9 ، ص69»

                                    [http://]
طبقه بندی: بهشت م.ن امام رضا،